Advanced:
Back Squats 4×10 tempo: 4010*
Hang power clean: 4×5
Viktad planka 4×30 sek
Teknik: Pistols (om tid finns finns)

Basic:
Back squat 4×10 fokus teknik
KB sving 4×10
Planka 4×30 sek
Teknik: Pistols (om tid finns kvar)

* Angivelsen för tempot läser ni så här:
1:a siffran står för den negativa fasen i lyften
2:a siffran står för paus mellan negativ och koncentrisk fas i lyftet.
3:e siffran står för den koncentriska delen.
4:e siffran står för paus mellan repetitionerna