Avancerad
Teknik: Snatch high pull. Fokus på ”nära kroppen” samt höga armbågar.
http://www.catalystathletics.com/exercises/exercise.php?exerciseID=99

Snatch high pull + hang snatch + overhead squat (1+1+2) x 8

Basic
Teknik: Snatch Pull. Fokus på ”nära kroppen”, explodera vid mitten av låret.
http://www.catalystathletics.com/exercises/exercise.php?exerciseID=97

Snatch segment pull(stopp 4cm från marken, ovanför knä, under höft) + Hang snatch (1+1) x 8
http://www.catalystathletics.com/exercises/exercise.php?exerciseID=315

Metcon
21-15-9
Burpees
Jump Squats