Tek: marklyft
Sty: marklyft jobba upp till en tung 3a, 15min på sig

MetCon For time:
21-15-9
Deadlift (100/70)
Box Jumps(mellan/låg)

*1xBurpees varje släpp med stången